KULLANIM KOŞULLARI www.remlak.com.tr alan adında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca SİTE olarak anılacaktır)

 

REMLAK GAYRİMENKUL İNŞAAT MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “REMLAK” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Bu “SİTE”nin sahibi Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:10 K:5 D:53 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim REMLAK GAYRİMENKUL İNŞAAT MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’dır. Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde site’yi kullanmaktan vazgeçiniz . Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. “SİTE” sahibi bu “SİTE ”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE”yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. REMLAK, SİTE’de, “ÜYE” konumunda bulunan profesyonel emlakçılar, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için “ÜYE”lere “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi” kapsamında 360 derece sanal turlu ilan üretme, listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların “ÜYE”lerin ve “KULLANICI”ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.İşbu “SiteKullanım Koşulları” 01/6/2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE”yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, “REMLAK” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek yararlanacak olan Üyeler ile yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.1. TANIMLAR Hizmet/Hizmetler: “REMLAK”, “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi”ne istinaden, Üyeleri adına çekimlerini gerçekleştirdiği 360 derece sanal tur görsel içerikleri ve “ÜYE”ler tarafından “REMLAK SİTESİ”ne yüklenen çekimlere karşılık gelen yazılı içerikler ile beraber “KULLANICILAR” tarafından “SİTE” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “REMLAK SİTESİ” üzerinden sorgulanabilmesini ve “SİTE” üzerinden “REMLAK”e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmek, “REMLAK”, “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “SİTE” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine “SİTE” içerisinde “KULLANICILAR”ın “ÜYE”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermek,“REMLAK”, “ÜYE”lerine “SİTE” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilere,“SİTE” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “ÜYE” ve “KULLANICI”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerinisunmak.(“REMLAK” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “REMLAK” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “REMLAK”in yetkisi dahilindedir. “REMLAK” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.) Kullanıcı/Kullanıcılar: “SİTE” ye erişen gerçek ve tüzel kişiler. Site:www.remlak.com.tr alan adından ulaşılabilen “REMLAK”in işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web sitesi. Üye/Üyeler: “Hizmet alımı ve Üyelik Sözleşmesi” koşulları doğrultusunda “SİTE”ye ÜYE olan ve “SİTE”ye metinsel içerik yükleme hakkına sahip olarak uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler. Üye Profil Sayfası: “ÜYE”nin “SİTE”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “REMLAK” tarafından belirlenen KULLANICI adı ve şifre ile erişilebilen “ÜYE”ye özel sayfaBir Portföy İçin Bir İlan Yayın Politikası: “ÜYE” tarafından “SİTE” ye portföy girişi yapıldıktan sonra, “REMLAK” in daha önce aynı portföy için yüklenmiş bilgi, içerik ve ilanların var olup olmadığının kontrolünü müteakip, önceden ilan girilmiş ise “ÜYE” nin yaptığı portföy girişi ile ilgili bilgi, içerik ve ilanların onaylanmaması 2. Hak ve Yükümlülükler2.1.“KULLANICI”; “SİTE”de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulun yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, “SİTE”de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “KULLANICI” ayrıca “SİTE” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “REMLAK”in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.2.2.“KULLANICI”, “REMLAK”in, “SİTE”de “ÜYE”ler tarafından sağlanan her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “REMLAK”in, “REMLAK” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 2.3“KULLANICI” “SİTE” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “REMLAK” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 2.4.“KULLANICI”, “SİTE” üzerinden “REMLAK”in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “REMLAK”in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 2.5.“KULLANICI”, “ÜYE” ve “KULLANICI” statülerinde iken “SİTE” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine ve onun ayrılmaz bir parçası olan “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine, “SİTE”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “SİTE” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “KULLANICI”’nın “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 2.6. “ÜYE”ler, “REMLAK”e “SİTE” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “REMLAK”, “ÜYE”ler tarafından “REMLAK”e iletilen veya “SİTE” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 2.7. “Üye”,“Site”ye yüklediği bu bilgi, içerik ve ilanların REMLAK’in “Bir Portföy İçin Bir İlan Yayın Politikası” gereği değerlendirmeye alınacağını ve daha önce aynı portföy için yüklenmiş bilgi, içerik ve ilanların var olup olmadığının kontrolünü müteakip, ilgili bilgi, içerik ve ilanların gerektiğinde onaylanmaması konusunun REMLAK’in hakkı ve yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu bilgi, içerik ve ilanlar için münhasıran yetkili satış sözleşmesi almış 3.şahısların hakkı mahfuzdur. 2.8.“REMLAK”, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve “SİTE” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “REMLAK”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 2.9.“SİTE” üzerinden yayınlanan ilanların, “REMLAK ARAYÜZÜ”nün “REMLAK”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır. 2.10.”SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “REMLAK”’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “REMLAK sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır. 2.11.”SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “REMLAK”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. 2.12 “REMLAK VERİ TABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen REMLAK’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. 2.13.“REMLAK”, “KULLANICI” tarafından “SİTE”ye beyan edilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve “SİTE”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “KULLANICI”, bilgilerinin “REMLAK” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.2.14.“ÜYE”; kendisi tarafından “SİTE”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “SİTE”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.2.15.“REMLAK”, “SİTE”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “”ÜYELER”in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “ÜYELER” de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.2.16.“REMLAK”, “ÜYE”ler ile yapmış olduğu “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi” hariç olmak üzere, “SİTE”de yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “ÜYE”lerin ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri SİTE’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. “REMLAK” tarafından her zaman “SİTE”de çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, “REMLAK” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet “ sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir “Hizmet”le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen “Hizmetler” dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu “Hizmet”in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. 2.17.“ÜYE”, “REMLAK”’in, “ÜYE” tarafından “SİTE”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “SİTE” ve “REMLAK”in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “REMLAK”e verdiğini kabul ve beyan eder. 3. Fikri Mülkiyet Hakları”SİTE”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “REMLAK”e ait ve/veya “REMLAK” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “REMLAK” uygulamalarının, “SİTE”de yer alan bilgilerin ve “REMLAK”in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “REMLAK” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “REMLAK”in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “REMLAK”in; “SİTE” ve “SİTE” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.4. Değişiklikler”REMLAK”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “SİTE”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, “KULLANICI” ve “ÜYE”nin tek taraflı beyanları ile değişmez.5. Mücbir SebeplerHukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “REMLAK” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “REMLAK” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “REMLAK”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “REMLAK”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkiİşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.7. REMLAK Kayıtlarının Geçerliliği”KULLANICI” ve “ÜYE”, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda “REMLAK’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “REMLAK”i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.8. Bütünlükİşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.