Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiralayan arasında imzalanan, kiralayan kişinin meskeni tahliye edeceği tarihin belirli olduğu bir belgedir.

Ağustos 2017 ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olanların kira artış oranına ilişkin resmi veriler açıklandı.

İpotek borçlu durumda olan kişinin gayrimenkulüne tedbir amacıyla konulur ve alacaklının teminatı anlamına gelir.

Satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz bir malın sözleşmede belirtilen koşullarda ve ilerideki bir tarihte devrini amaçlayan ve her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmedir.

Genellikle bankaların kredi için teminata aldıkları gayrimenkul için sermaye piyasası kurulu lisans diplomasına sahip kişilere düzenlettirdiği bilgi amaçlı rapordur.

Tapuda takas işlemi, bir mülkün başka bir mülk ile değiştirilmesi işlemidir. Buna aynı zamanda trampa da denilir. 

Kaçak yapı ya da diğer adıyla imar mevzuatına aykırı yapılar, yetkili idarelerin bilgisi dışında yapılan veya imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uymayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapı anlamındadır.

1 / 1

Please reload